Luojamme siunaa ja varjele pahalta taudilta, sinun käsissäsi ollaa vain tomua ja tuhkaa, mutta voit silti pitää meistä huolen, Aamen.