Siunaa ja varjele meitä, korkein kädelläs,..kaitse ain kansamme teitä,