bd202.gif

Niin kauan sulle kirjoitan,

kun käsi kynän kantaa,

niin kauan sua rakastan,

kun Luoja voimaa antaa..