Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa. Room. 16:17

Paavalin kirjeille tavanomaista ovat varoitukset harhaopettajista. Roomalaisille annettu varoitus on lyhyt ja kiivas, mutta se päättyy kuitenkin Jumalan rauhan ja siunauksen toivotuksiin. Paavali kehottaa tarkkailemaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta, kahtaalle jakautuneisuutta, seurakunnan hajoamista ja lankeemuksia. Nämä ovat Paavalin mainitsemia ”lihan tekoja”. Hän muistuttaa roomalaisia siitä, että apostolisesta opista ei saanut luopua. Sama viesti annettiin myös korinttilaisille, galatalaisille ja tessalonikalaisille. Niistä, jotka houkuttelivat luopumaan apostolisesta opista, oli pysyttävä erossa. Ohje on kova, mutta tarpeellinen. Jos joku esiintyi Kristuksen nimissä, mutta julisti vastoin evankeliumia, hän oli Jumalan valtakunnan vihollinen. – Mahtaisiko Paavalin opetus istua aikamme konsensuskristillisyyteen? Pitäisikö näin kuitenkin edelleen julistaa?