Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 1 Joh. 4:1 ”

Minne Jumala rakentaa kirkkonsa, sinne rakentaa perkelekin kappelinsa,” opetti Luther. Hän tiesi omasta kokemuksesta, miten uskonpuhdistuksen jäljissä seurasi opettajia, jotka sekoittivat ihmisten ajatukset väärillä opetuksilla. Jokaista henkeä ei tule uskoa, näyttäköön kuinka hurskaalta tai hengelliseltä tahansa. Henget toimivat kyllä, niin Pyhä Henki kuin pahatkin. Oleellista ei ole siksi se, miltä näyttää tai mitä koetaan, vaan se, mitä opetetaan evankeliumista. Pyhä Henki yhtyy Jumalan sanaan eikä puhu koskaan sitä vastaan. Vanha rukoilevaissaarnaaja sanoi, että ne, jotka armosta elävät, pelastuvat. Silloin kun evankeliumisaa vapauttaa synnistä, omantunnon ahdistuksesta ja uskonnollisuudesta, ja Jeesuksen risti korotetaan uskon keskukseen, eletään armosta. Synnillä ei tahdota aiheuttaa murhetta Jumalan Pyhälle Hengelle, eikä armon ansaitsemisen kunniaa ryöstetä ristin Herralta ihmiselle. Väärät profeetat eivät sitoudu ristiin, armoon eivätkä ehdottomaan evankeliumiin.