Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut; huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Apt. 20:28.

Kristikunnan historian raittiit johtajat ovat aina johtaneet ihmiset katsomaan ristiinnaulittuun Kristukseen. He eivät ole etsineet omaa kunniaansa vaan he ovat tahtoneet antaa kaiken kunnian Jumalan Karitsalle, joka otti pois maailman synnin. He ovat asettuneet itse ensimmäisinä Jumalan sanan alle, sen tuomittaviksi ja armahdettaviksi. He eivät ole pyrkineet määräämään sanaa, vaan sana on saanut johtaa heitä. Jumalan sanan tuomioiden ja lupausten äärellä ja sakramenttien salaisuuden edessä he ovat nöyrästi kumartaneet päänsä. Myöskään Pyhä Henki ei ole ollut heille määräiltävissä oleva persoonaton voimavirta, kuten niin usein tänä päivänä annetaan ymmärtää, vaan hän on aina ollut pyhä Jumala, jota ”yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan”.