Monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä Jumalan valtakuntaan.