Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen. Matt. 5:4

Jumalamme on särjettyjen sydänten Jumala. Murheellisten Jumala. Hengessään köyhien Jumala. Toivonsa menettäneiden ja kärsivien Jumala. On siksi outoa, että ihmiset pakenevat kiihkeästi hänen apuaan ja armoaan. Mikä saa heidät näkemään Jumalan niin pelottavana, että häntä on pakko paeta kaikin keinoin? Kierretään kaukaa kirkot ja rukoushuoneet, turrutetaan ajatukset muulla kuin tärkeimmällä, käännetään selkä, kun hän kutsuu hyvällä tai elämän ristin välityksellä. – Toivottavasti pakenemisen syynä emme ole me, Herramme nimeä kantavat kristityt. Toivottavasti emme ole kenellekään pahennukseksi, niin että estämme näkemästä armollista Jumalaa. Jumala tahtoo olla kaikkien murheellisten lohduttaja ja taivaaseen viejä. Sellainen Herra Jeesus on sydämeltään. Voi meitä uskovia, jos me sanoillamme, teoillamme tai asenteellamme viestimme jotain muuta.