Niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä mitä tässä maailmassa on, on oltava kuin eivät saisi siitä mitään hyötyä. Tämä nykyinen maailmamme on näet katoamassa. 1 Kor. 7:31

Hyödyke otetaan käyttöön, nautitaan ja heitetään sen jälkeen tarpeettomana pois. Maailma on kristitylle hyödyllinen hyödyke, pohjimmaltaan kuitenkin vain väliaikainen ilo. Olisi suuri virhe kiinnittää elämäntarkoituksensa näkyvään ja katoavaan maailmaan. Kiusaus siihen on suuri: rikkaat takertuvat omaisuuteensa, terveysuskovat elämäntapoihinsa ja kokemusten metsästäjät nautinnontavoitteluunsa. Mistään ei löydä kuitenkaan riittävää tyydytystä, sillä katoavaa ei saa koskaan tarpeekseen. Mieli haikailee uutta jo ennen kuin vanhaakaan on saavutettu. Kristitty säilyttäköön vapaan mielen. Luodusta on lupa nauttia, kun se kiitoksella otetaan Jumalalta vastaan. Katoavista lahjoista tulee pitää huolta, jos Jumala hoidettavaksemme sellaisia antaa. Mutta sydän ei saa olla niihin siten kiintynyt, että luopuminen käy mahdottomaksi. Maallinen älköön hallitko sydäntä, vaan tuokoon ainoastaan sopivaa iloa kotimatkalle.