Monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan.