Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Apt. 13:38 Kun armo kirkastuu, vakuutumme siitä, että saamme olla Jumalan lapsia.

Emme voi elää kristittyinä, jollei meillä ole anteeksiantamusta kaipaava mieltä. Anteeksiantamusta ei vakuuta taas mikään muu, kuin jatkuva evankeliumin kuuleminen. Evankeliumin, jonka ytimenä ja sisältönä on Kristus, hänen sovintoverensä ja hänen lupauksensa: ”Sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut.” Ilmestyskirjassa puhutaan laulusta, jota eivät muut voineet oppia kuin vain taivaaseen päässeet.

Sen laulun sisältönä oli juuri syntien anteeksisaamisen perusta: Karitsa, joka on teurastettu ja on ostanut meidät Jumalalle verellään. Luther toistaa yhä uudelleen selittäessään Galatalaiskirjettä ja merkkejä Herran Hengen asumisesta meidän sydämissämme: ”Joka mielellänsä kuulee, puhuu, ajattelee ja kirjoittaa Kristuksesta tietäköön, ettei se varmastikaan tapahdu inhimillisestä tahdosta tai järjestä.”