Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Room. 5:9

Jeesuksen kuoleman ja veren vuodattamisen ansiosta meidät on sovitettu ja vanhurskautettu Jumalan kanssa, julistettu Jumalalle kelvollisiksi.

Puhuttaessa Jeesuksen verestä ja sen voimasta, sillä tarkoitetaan juuri hänen kuolemansa tuomaa voittoa synnistä, kuolemasta ja perkeleestä. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden vihollisen valta Jumalan omiin on päättynyt. Mikään onnettomuus, sairaus tai elämän murhe ei voi erottaa meitä Kristuksesta, eikä mikään kohtaa meitä Jumalan sallimatta.

Jumala todella tahtoo meidät taivaaseen. Jeesus on siksi antanut henkensä sovinnoksi puolestamme. Kaikille hänen luokseen hapuileville hän lupaa suojan ja turvapaikan ja ikuisen elämän.

Siellä olemme turvassa myös maailman lopun kauhuilta, tulevalta vihalta, joka kohtaa jumalatonta maailmaa. – Olisi siis silkkaa tyhmyyttä ja huonoa matematiikkaa kääntää Jeesukselle selkänsä.