Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. Room. 5:15

Armo on niin paljon enemmän kuin rikkomukset, joista armahdetaan. Ihmisen historia on synnin värittämä, emmekä me voi sen todellisuutta välttää. Yhden ainoan ihmisen, Aadamin, rikkomuksen tähden ihmiskunta joutui kuolemanalaisuuden tilaan.

Ylpeyteen lankeamisen seuraus oli todella karu. Me kaikki kannamme kuoleman merkkiä siihen saakka, kunnes Jeesus palaa takaisin maan päälle. Yksi lankesi kaikkien edestä, ja kaikki ovat sen teon seurausten kantajia. Jumala tuli kuitenkin Kristuksessa maailmaan ja sovitti sen itsensä kanssa. Maailman lankeemuksen aiheuttama tuomio otettiin pois, vaikka me vielä elämmekin sen seurausten keskellä. Vapahtaja vapautti meidät kirouksesta, synnistä ja syyllisyydestä. Jeesuksen, uuden Aadamin, kuolema ristillä ihmiskunnan puolesta toi jälleen toivon ulottuvillemme. Jotka Vapahtajaan turvaavat, pelastuvat rangaistuksesta ja ikuisesta kadotuksesta.