”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.” Matt. 19:25–26

Hämmentyneinä Jeesuksen puheista rikkaalle nuorukaiselle opetuslapset kyselivät, kuka voi yleensäkään pelastua, jos edes rikkauden siunauksen saanut ei pääse perille irtautumatta siitä, mihin hänen sydämensä oli kiintynyt. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsille nämä tärkeät sanat: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.” On luonnolle ärsyttävää ja raivostuttavaa, että pelastuksen eteen ei voi tehdä mitään, ainoastaan ottaa lahjan vastaan. Silti se on ainoa mahdollinen tie. Sille, jolle armo kelpaa, aukeaa taivas. Se, joka pyrkii taivaaseen teoillaan, joutuu myös arvioitavaksi tekojensa mukaan, eivätkä ne kestä Jumalan tutkivan katseen edessä. ”Tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen,” opettaa Paavali Galatalaiskirjeessä (2:16).