Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Matt. 6:31–33. Suuri osa energiastamme kuluu tulevaisuuden varmistamiseen. Koulussa luetaan, että saadaan päästötodistus, että päästään opiskelemaan, että valmistutaan, että päästään kohtuulliseen työhön, että hankitaan riittävästi rahaa, että saadaan perheelle ruokaa ja autoon bensaa. Sen varalle, että jokin menee tässä tulevaisuusohjelmassa vikaan, otetaan vakuutuksia ja mietitään varasuunnitelmia. Pahimmillaan tulevaisuuden varmistelu istuttaa ihmisen ennustelijoiden penkeille, että epävarmuus hellittäisi. Tulevaisuuden turvaaminen näyttää olevan ihmisen elinikäinen huoli. Keskelle sitä tulee Jeesus ja sanoo: ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen” (Matt. 6:34). Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, muu tarpeellinen saadaan sen myötä.