Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Room. 1:16

Jumala on Kristuksessa ottanut pois maailman synnin ja täyttänyt lain vaatimukset. Hän sanoo nyt meille: menkää ja kertokaa se kaikille. Kun kerromme, on evankeliumin oltava yhtä ehdotonta kuin minkälaisena se on annettukin. Älkäämme laittako siihen omia lisäyksiä tai vaatimuksia ja näin rakentako kynnystä Jumalan valtakuntaan. Pitäkäämme esillä rohkeasti ja iloisesti Jumalan sanan ydintä, sovituksen evankeliumia. On Jumalan asia, kenelle armo kirkastuu, kenelle ei. Ja ihmisen asia, jos hän kääntää sille selkänsä. Meidän tehtävämme on pitää esillä Jumalan sanaa, niin että se voisi olla Pyhän Hengen työvälineenä sydänten tavoittamisessa tänä aikana, jolloin ristin evankeliumi on vaihtunut kokemuksiin, lakihenkisyyteen tai lain hylkäämiseen. Vain sanassa on Jumalan voima, ei ihmisessä.