Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.

Ef. 2:13 Onko Jumala jälleen lähestynyt sinua ja kutsunut seuraansa? Tai onko hänen kutsunsa nyt ensimmäisen kerran selkeä? Onko se tapahtunut lain pelottavien sanojen kautta, jotka ovat osoittaneet sinut syntiseksi ihmiseksi. Vai päinvastoin: armon lupaukset ovat alkaneet yllättäen puhutella.

Onko Jeesus lähestynyt sinua kätketymmin, elämän kipujen tai sairauksien kautta ja ojentanut niiden keskellä kätensä? Kaikkivaltiaan lähestyminen voi olla pelottavaa tai hämmentävää, mutta sitä ei tarvitse pelätä.

Kun hän tulee lähelle, on lähellä silloin iankaikkinen Jumala, jonka suojaan saa hakeutua ja jäädä. Jumalan kutsun tarkoitus on aina hyvä. Jeesus lupaa pitää luokseen tulevat ominaan ja vakuuttaa, että synnit saadaan anteeksi hänen nimessään, hänen ristillä vuodattamansa sovintoveren tähden. Enää ei tarvitse murheitten, syntien tai heikkouden tähden epäillä Jumalan armoa. Kristuksen veressä meidät on tuotu lähelle Jumalaa, hänen omikseen.