Varo niitä jotka puhuvat
uskonnollisella vakaumuksella, mutta
joilta puuttuu rakkauden suvaitsevaisuus