Sitten män pilveen, mutta kävin kummiskiin lenkillä, tapasi tuttavan ja hänen kanssaan käveltiin ja turistiin ummet ja lammet.  Ilma on lauha ei liukas ollenkaan, eikä lumesta oo vielä tietookaa.