Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa. Ps. 147:3

Kun mieli murtuu, ympäröi sielun pelko. Hiljaakin sanottu sana kuulostaa suuren kirkon kaiulta. Aistit terävöityvät, mutta on vaikea kyetä arvioimaan sanojen todellista merkitystä. Vaatimukset lävistävät helposti puolustuksen ja tuntuvat korkeilta kuin vuoret.

Murtuneen lähellä on siksi liikuttava niin kuin pyhällä paikalla liikutaan. Kengät otetaan pois, kuunnellaan enemmän kuin sanotaan. Pyhällä paikalla herkistytään myös Jumalan lupauksille ja Jumalan kansan yhteisille kokemuksille.

Heikkoudessa Jumalan sana saa uuden sisällön, siitä tulee taas elävä ja puhutteleva. Lupaus Jeesuksen lähellä olosta, varjeluksesta tai siitä, ettei hiuskaan putoa päästä Taivaan Isän tietämättä, muuttuu eläväksi Jumalan sanaksi. Lupauksiin murtunut mieli saa tarttua, niin kuin elämän leipään tartutaan. Jumalan sanan avulla kärsimyksen pyhästä paikasta voi syntyä uuden toivon ja elämän lähde.