Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Fil. 4:5