Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Fil. 2:5

Jotkut elämänkokemukset viiltävät syvältä ja jättävät jälkeensä levottomuuden. Silloin saattaa hämärtyä se, millainen Vapahtajamme Jeesus olikaan ja kuinka lähellä hän meitä on. Jeesus sanoi olevansa sydämeltään lempeä ja nöyrä. Vastaako se omaa kuvaamme Herrastamme? Toisiko Kristuksen mielenlaadun pohtiminen levollisuutta ja rauhaa elämäämme? Ei olisi enää niin kiire päästä toisenlaiseen olotilaan tai hamuilla jotakin kaukana olevaa onnen utopiaa. Ei olisi niin suurta painetta saada ratkaistua nopeasti kaikki ongelmat. Voisimme oppia elämään tässä hetkessä Jeesuksen opetuslapsina ja tunnistamaan Vapahtajan kädenjäljen silloinkin, kun inhimillisesti näyttää aivan toiselta. – Antakoon Herramme meille sen mielen, joka hänellä itsellään on. Antakoon meille rauhan.