``Filosofin sielu elää hänen päässään,

runoilijan sielu sydämessä;

laulajan sielu liikkuu hänen kurkussaan,

mutta tanssijan sielu

asuu hänen koko ruummiissaan``

(kahil Gibran)