Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii.

Gal. 2:16 Olet ymmärtänyt toisten puheista, että olet kunnon uskova, jos koet tämän tai tavoitat tuon. Olet kyllä Jumalan lapsi, mutta... ja seuraa lista asioita, jotka tulee täyttää tai saavuttaa. Aina löytyy rimoja, jotka pitäisi ylittää. Aina riman asettajia, joita täytyisi kuunnella. Evankeliumi on siinä, että kaikki vaatimusten rimat on lyöty Golgatalle ristiin ja niille rimoille on lyöty mies meidän puolestamme. Tästä vaatijat eivät halua kuulla tai se ei heille riitä. Liian kevyttä tavaraa, liian halpaa uskoa. Jumalan Pojan veri ei riitä, tarvitaan vielä ihmisen teot ja maksut. Väsyneet eivät saa levätä, armo ei saa virvoittaa, vaikka Ristiinnaulittu itse sanoo: ”Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”

(Matt.11:28) Fariseusten taudinkuvaan kuuluu, että Jumalan lupauksille asetetaan ehtoja, joita sana itse ei niiden omistamiselle aseta.